Archief 2018


Mooi

IMG_4461
De kerstengel hangt.

Hoog bezoek


Carel leest eerste zin uit
Man zonder eigenschappen


Verslag kinderboekenweek 2018


Christophe en Annefien bestierden de zaak tijdens de kinderboekenweek.
Een en ander stemt hoopvol voor de toekomst.


Het Parool,
léés die krant
Schermafbeelding 2018-10-16 om 23.25.27
Altijd fijn, een collegiale groet van grote broer, pardon, zus.


De Leucothoe

Schermafbeelding 2018-10-09 om 23.33.28
Vanmiddag is ons geveltuintje ingericht met de Leucothoe, ook wel Druifheide genoemd.
Standplaats: zon Leeftijdscyclus: 5 jaar. Snoeitijd: maart. Bloeitijd: april mei.
We proberen het allemaal te onthouden.

Verslag kinderboekenweek 2018


Christophe en Annefien bestierden de zaak tijdens de kinderboekenweek.
Een en ander stemt hoopvol voor de toekomst.


Witkar op de SchansVoort wat hoort wat

Renee, Edo en Frans
Dit zijn Renée, Edo en Frans, drie gewaardeerde vaste klanten van onze boekwinkel.
Daarom mochten ze op de foto.

Armando In memoriam
Schermafbeelding 2013-11-26 om 02.13.28
Zondag overleed de grote veelzijdige kunstenaar Armando (88). Een paar jaar terug was hij nog onze gast
in de literaire salon. Hier ziet u hem met Marianne in gesprek tijden het signeren van zijn laatste dichtbundel.


We waren tot 14 augustus a.s. gesloten

winkem
en wel hierom

Jaarvergadering 2018 (ter kennisgeving)


Jaarvergadering

Traditioneel vindt de jaarvergadering plaats ten huize van de directie.
Een en ander ter accorderen van het jaarverslag. Dit geschiedde wederom
met algemene instemming, waarvan acte.


Halte Weteringschans

Wat is tien jaar later en wat extra miljarden op de eeuwigheid? Laten we daarom blij en trots zijn op
onze nieuwe metro die binnenkort echt lijkt te gaan rijden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan verfraaiingen van de bestratingen en haltes. Ook op de Weteringschans voor onze deur.
Wij konden dus niet achterblijven met onze nieuwe luifel. Of beter; de nieuwe belettering.
Dit filmpje geeft een beeld der werkzaamheden. Met veel dank aan Paul @ Ben.


Schermafbeelding 2018-03-14 om 16.41.31
Dit is de laatst verschenen Bode. U kunt 'm lezen door hieronder te klikken op Bode 61
Bode 61 pdf


Tussen droom en daad
Op de rooie academie moesten we Marx lezen. Interessant. Maar in Amsterdam hadden we ruzie met de CPN.
Die hadden de metro in de klassenstrijd geworpen. Het waren verwarrende tijden. Het communisme als serieuze
tegenhanger van het kapitalisme zeeg ineen door haar bebloede historie. En met het vallen van het ijzeren
gordijn haalde iedereen opgelucht adem. De koude oorlog was voorbij, het einde van de geschiedenis in zicht,
het paradijs nakende. Marx exit.
En daar zitten we dan. Nog steeds met een planeet vol problemen. Hoe gaan we die dán aanpakken.
In een onlangs bij Querido verschenen boekje doet Gustaaf Peek een opmerkelijk poging. Het pamflet heet
Verzet met als ondertitel pleidooi voor communisme.
Je denk aanvankelijk aan een ironische provocatie, maar zo bedoelt hij dat niet. Hiervoor grijpt hij terug op het
Communistisch Manifest en de daarin gelegen grondwaarden, die hij afzet tegen de uitwassen van het huidige
neoliberale tijdsgewricht.
Om zich te onttrekken aan de negatieve lading van het begrip communisme, voert hij Rosa Luxemburg op
met haar weerzin tegen het ultracentisme van Lenin c.s. Vanuit die optiek komt hij tot een invulling van het
‘ware’ communisme, met haar rechtvaardige herverdeling van kennis, macht en inkomen.
Gustaaf Peek schreef een sympathiek pamflet tegen de zorgwekkende misstanden van deze tijd. Maar zijn
pleidooi voor het
zuivere communisme doet wat naief aan. Onbetwist flonkeren die kernwaarden tegenover
het morele failliet van het huidige kapitalistische gespuis. Maar waarom teruggrijpen op een blauwdruk
die zo gruwelijk misbruikt en bovendien gedateerd is. Blijft staan wat hij beoogt: een noodzakelijk verzet
tegen de destructieve krachtenvelden van de winstmaximalisatiedoctrine (en het militaire industrieel complex).
Daarom, broeders en zusters, laten wij ons langer ringeloren door cynisme of ander ongemak. Want ook al
staan tussen droom wat wetten in de weg (met dank aan van Elsschot), onze naam is legioen (met dank aan Wigman).

Argus-laaf
Argus laaf
Deze Argus-laaf is gevlucht uit de Efteling. Van oorsprong moest hij De Telegraaf lezen, maar dat trok hij
niet langer. Nu hangt hij trots achter de toonbank. U begrijpt de hint . Ook de boekhandelaar draagt hier
sinds kort z'n steentje aan bij.

club scan