Welkom | Schimmelpennink Website
2015 opa ton 1

SCHIMMELPENNINK

Deze website was eerder gelieerd aan boekhandel Schimmelpennink.
Na haar opheffing in 2020 is ze overgenomen door de voormalige boekhandelaar
en bevat ze archiefmateriaal inzake de geschiedenis van de boekwinkel.
Tevens bevat deze website materiaal van meer private aard.

De verwerking van het archiefmateriaal is overigens nog gaande.
landscape_bestegod

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver